Przedszkole nr 3 w Działdowie

Zasady pobytu dziecka w przedszkolu

 1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę oraz wyżywienie w dni powszechne każdego tygodnia w godzinach 6.30 – 17.00.
 2. Dziecko ma zagwarantowane respektowanie praw dziecka w przedszkolu, edukację w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stwarzanie warunków do jego rozwoju, opiekę i bezpieczeństwo.
 3. Dziecko przyprowadza Rodzic/opiekun i wprowadza je do sali.
 4. Odbiór dziecka z przedszkola jest możliwy tylko przez osoby pełnoletnie, które zostały wpisane do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Kliknij aby pbrać druk.
 5. W przypadku rezygnacji z przedszkola Rodzic składa pisemną deklarację wypisu dziecka do dyrektora przedszkola.
 6. Rodzice mają obowiązek informować nauczycieli o zmianie danych adresowych i kontaktowych.
 7. W przypadku przewidzianej dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu Rodzice powinni zawiadomić nauczyciela o absencji dziecka.
 8. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.
 9. W przedszkolu nie są podawane żadne lekarstwa.
 10. Dziecko powinno zawsze mieć zapasowe ubranko w szatni (zgodnie z porą roku ).
 11. W wyznaczone przez nauczyciela dni dziecko może przynieść do przedszkola własną zabawkę, za którą przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
Skip to content