Przedszkole nr 3 w Działdowie

Pracownicy

Dyrektor

Wicedyrektor 

mgr Grażyna Ibusz – nauczyciel dyplomowany


 


Kadra Pedagogiczna

mgr Barbara Damięcka

nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Dłutowska   

nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Duńska

nauczyciel kontraktowy,

dodatkowe kwalifikacje :

„Terapia pedagogiczna „ , „Wczesne nauczanie metodyki nauczania
j.  angielski” –  Certyfikat  PTE General (B2)

mgr Monika Dymkowska

 nauczyciel
dyplomowany, dodatkowe kwalifikacje:

„Terapia pedagogiczna” , „Gimnastyka korekcyjna”
oraz „Integracja Sensoryczna”,

mgr Danuta Feliś

nauczyciel dyplomowany, dodatkowe kwalifikacje: „Logopedia”,

mgr Karina Ozga

nauczyciel dyplomowany, dodatkowe kwalifikacje:
„Oligofrenopedagogika”

mgr Anna Sadłowska

nauczyciel mianowany, dodatkowe kwalifikacje  „Taniec i rytmika”,

mgr Anna Sobiesierska

nauczyciel kontraktowy, dodatkowe kwalifikacje: 

Logopedia”, 
„Kształcenie uczniów  z niepełnosprawnością”

Jolanta Śniegocka 

nauczyciel dyplomowany

mgr Bożena Olewińska

katecheta,
nauczyciel dyplomowany


Pracownicy administracji i obsługi:

Intendentka: mgr Monika Mądzelewska

Pomoc administracyjno-biurowa: mgr Grzegorz Kępczyński

P. Alicja Efczyńska – woźna,

P. Agnieszka Józefowicz – woźna

P. Iwona Kozłowska – woźna,

P. Barbara Witkowska – woźna,

P. Elżbieta Kowalska – kucharka,

P. Elżbieta Psiuk – pomoc kuchenna,

P. Monika Osowiecka – pomoc kuchenna

P. Dorota Lewalska – pomoc nauczycielki,

P. Dariusz Sztuba – konserwator

Skip to content