Przedszkole nr 3 w Działdowie

Pracownicy

Dyrektor

mgr Grażyna Ibusz – nauczyciel dyplomowany


 

Wicedyrektor

mgr Barbara Damięcka – nauczyciel dyplomowany


 

Nauczycielki

mgr Anna Dłutowska – nauczyciel dyplomowany,
mgr Katarzyna Duńska – nauczyciel kontraktowy
mgr Monika Dymkowska – nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z zakresu „Terapia pedagogiczna” i „Gimnastyka korekcyjna” oraz „Integracja Sensoryczna”,
mgr Danuta Feliś – nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z zakresu „Logopedia”,
mgr Karina Ozga – nauczyciel dyplomowany, kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika”,
mgr mgr Anna Sadłowska – nauczyciel mianowany, studia podyplomowe z zakresu „Taniec i rytmika”,
mgr Anna Sobiesierska – nauczyciel kontraktowy, studia podyplomowe z zakresu „Logopedia”, studia podyplomowe z zakresu „Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością”
Jolanta Śniegocka – nauczyciel dyplomowany.

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Intendentka: mgr Monika Mądzelewska
Pomoc administracyjno-biurowa: mgr Grzegorz Kępczyński
P. Alicja Efczyńska – woźna,
P. Iwona Kozłowska – woźna,
P. Barbara Witkowska – woźna,
P. Justyna Pietrzak – woźna,
P. Elżbieta Kowalska – kucharka,
P. Elżbieta Psiuk – pomoc kuchenna,
P. Agnieszka Józefowicz – pomoc kuchenna,
P. Dorota Lewalska – pomoc nauczycielki,

Skip to content