Przedszkole nr 3 w Działdowie

Pracownicy

Dyrektor

 mgr Michał Struzik

 

Wicedyrektor 

mgr Grażyna Ibusz – nauczyciel dyplomowany

 

mgr Barbara Damięcka

nauczyciel dyplomowany

dodatkowe kwalifikacje:

„Marketing i Zarządzanie Oświatą”

mgr Anna Dłutowska

nauczyciel dyplomowany

dodatkowe kwalifikacje:

Integracja sensoryczna

mgr Katarzyna Duńska

nauczyciel mianowany

dodatkowe kwalifikacje

„Terapia pedagogiczna”

„Wczesne nauczanie metodyki nauczania języka angielskiego” – Certyfikat PTE General (B2)

„Terapeuta ręki I i II stopnia”

„Instruktor I stopnia jogi dla dzieci w wieku przedszkolnym – wczesnoszkolnym”

mgr Monika Dymkowska

nauczyciel dyplomowany

dodatkowe kwalifikacje:

„Terapia pedagogiczna”

„Gimnastyka korekcyjna”

„Integracja sensoryczna”

„Zarządzanie Oświatą”

mgr Danuta Feliś

Nauczyciel dyplomowany

dodatkowe kwalifikacje:

„Logopedia”

mgr Karina Ozga

nauczyciel dyplomowany

dodatkowe kwalifikacje:

„Oligofrenopedagogika”

„Manager Oświaty”

mgr Anna Sadłowska

nauczyciel dyplomowany

dodatkowe kwalifikacje:

„Taniec i rytmika”

„Zarządzanie Oświatą”

„Terapeuta ręki I i II stopnia”

mgr Anna Sobiesierska

nauczyciel mianowany

dodatkowe kwalifikacje:

„Logopedia”

„Neurologopedia”

„Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością”

„Terapeuta ręki I i II stopnia”

mgr Anna Schimińska

nauczyciel początkujący

dodatkowe kwalifikacje:

„Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”

„Edukacja, wspomaganie i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu”

„Terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia”

mgr Kinga Cichocka

nauczyciel początkujący

mgr Bożena Olewińska

nauczyciel dyplomowany

katecheta

 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Intendentka: mgr Monika Mądzelewska

Pomoc administracyjno -biurowa: mgr Kinga Cichocka

  1. Alicja Efczyńska – woźna,
  2. Iwona Kozłowska – woźna,
  3. Barbara Witkowska – woźna,
  4. Eliza Jastrzębska – woźna,
  5. Agnieszka Józefowicz – kucharka,
  6. Elżbieta Psiuk – pomoc kuchenna,
  7. Monika Osowiecka -pomoc kuchenna,
  8. Karolina Jabłonowska -pomoc kuchenna,
  9. Dorota Lewalska – pomoc nauczycielki,
  10. Dariusz Sztuba – konserwator

 

Skip to content