Przedszkole nr 3 w Działdowie

Opłaty

Decydując się na pobyt dziecka w przedszkolu zobowiązujecie się Państwo do pokrycia kosztów:

  • Wyżywienia : stawka dzienna wynosi 6 zł od dziecka,
  • Opłaty ubezpieczeniowej, jednorazowej na cały rok,
  • Wpłaty na fundusz Rady Rodziców, ustalonej przez Radę Rodziców na początku każdego roku szkolnego;
  • Wpłat ustalonych na zebraniach grupowych / karty pracy, wyprawka lub inne ustalone przez Rodziców/;
  • Opłata za wyżywienie dziecka : w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu i niewykorzystania posiłków przysługuje odpis w przyszłym miesiącu rozliczeniowym : 6 zł x ilość dni roboczych.

Odpłatności za koszty wyżywienia dokonują Państwo : przelewem na nr konta przedszkola (podany w Umowie) lub 1 x w miesiącu u Intendenta w wyznaczony dzień miesiąca.

  • Wpłata na Radę Rodziców : wysokość kwoty podejmowana jest Uchwałą Rady Rodziców na posiedzeniu plenarnym i podawana jest do wiadomości Rodziców poprzez ogłoszenie na tablicy w holu przedszkola.
  • Ubezpieczenie dziecka : Ubezpieczyciel wybierany jest spośród nadesłanych ofert przez Radę Rodziców. Jest to jednorazowa wpłata na cały rok szkolny. Wysokość składki na ubezpieczenie podana jest do wiadomości na tablicy w holu przedszkola.
Skip to content