Przedszkole nr 3 w Działdowie

Ramowy rozkład dnia

1. W godzinach 6.30 – 8.30;

 • schodzenie się dzieci,
 • zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
 • prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wspomagającym, korekcyjnym, stymulującym,
 • zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,
 • ćwiczenia poranne,
 • przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

2. W godzinach 8.30 – 11.30:

 • Śniadanie, czynności higieniczne i samoobsługowe
 • zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,
 • zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, praca o charakterze obserwacyjnym i stymulującym, praca indywidualna z dzieckiem;
 • spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

3. W godzinach 11.30 – 14.30:

 • Obiad,
 • profilaktyka stomatologiczna,
 • zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,
 • opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,
 • zabawy uspokajające i relaksujące,
 • spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,
 • zajęcia dodatkowe,
 • przygotowanie do podwieczorku.

W oddziale I i II po obiedzie dzieci leżakują.

4. W godzinach 14.30 – 17.00

 • Podwieczorek,
 • czynności higieniczne i samoobsługowe,
 • prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wspomagającym, stymulującym i obserwacyjnym,
 • gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,
 • zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci,
 • kontakty z Rodzicami.
Skip to content