slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14

Aktualności

Szanowni Rodzice

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Przedszkola nr 3 w Działdowie z dnia 05 maja 2020r.


Po zapoznaniu się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajdującą się w zakładce „Zapisy do przedszkola”, proszę o wypełnienie Oświadczenia nr 6 o wyrażeniu woli przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do Przedszkola nr 3 w Działdowie w terminie od 11.05.2020 r. do 15.05.2020 r. i przesłanie go e-mailem na adres przedszkola do godz. 15.00. Nie przesłanie wypełnionego oświadczenia w terminie jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Przypominamy, iż kandydat zakwalifikowany to nie znaczy, że zostanie przyjęty do przedszkola. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola 18.05.2020 r. o godz. 9.00.


Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Barbara Damięcka


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
do Przedszkola nr 3 w Działdowie, rok szkolny 2020/2021


Bezpieczeństwo dzieci najważniejsze

Po wnikliwej analizie sytuacji epidemiologicznej w powiecie działdowskim, a także w wyniku konsultacji z Dyrektorami przedszkoli samorządowych podjęliśmy trudną decyzję o dalszym zamknięciu działdowskich przedszkoli przynajmniej do 24 maja 2020 r. Z informacji przekazanych przez Dyrektorów placówek jednoznacznie wynika, że zainteresowanie zapewnieniem opieki przedszkolnej dla dzieci wskazało zaledwie 8% rodziców. Wielu rodziców, wyrażając swoje zaniepokojenie o bezpieczeństwo dzieci, informowało o chęci pozostania w domu i korzystania z zasiłku opiekuńczego. W naszej ocenie ryzyko zakażeń jest nadal bardzo wysokie. Potwierdzają to statystyki z ostatnich dni publikowane przez Ministerstwo Zdrowia. Naszym priorytetem jest zapewnienie zdrowia dzieciom, rodzicom oraz pracownikom przedszkoli. W obecnej sytuacji oczekujemy precyzyjnych wytycznych poszczególnych ministerstw oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które będą organizacyjnie możliwe do spełnienia i pozwolą samorządom w sposób maksymalny zagwarantować bezpieczeństwo całej społeczności przedszkolnej.

Jednocześnie informuję, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do 8 roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Burmistrz Działdowa
Grzegorz Mrowiński

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, przedszkola zostały zobowiązane do realizacji zajęć w formie zdalnej od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020r.
Funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie epidemii korona wirusa ma się odbywać na specjalnych zasadach. MEN opisało je w dwóch rozporządzeniach, odnoszących się do zasad, jakimi mają kierować się placówki oświatowe w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
• Pierwszym aktem prawnym jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
• Drugim – rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
• We wskazanym okresie przedszkole w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje opracowane materiały edukacyjne, propozycje zabaw i zajęć różnego rodzaju, które nauczycielki naszego przedszkola przesyłają Państwu drogą elektroniczną. To dla nas wszystkich trudny czas i postarajmy się przejść go razem, dla dobra dzieci. Będziemy wdzięczni, jeżeli na bieżąco będą Państwo drogą elektroniczną dzielić się efektami pracy zdalnej Waszych dzieci.
Nasze nauczycielki służą pomocą, chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania poprzez kontakty zwyczajowo ustalone. I przyjęte w ostatnim czasie. W ważnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny do przedszkola w godzinach 800 – 1500 lub drogą mailową.

Dyrektor przedszkola.Kliknij na zdjęciu aby przeczytać więcej informacji nt projektu.Informujemy, iż od dnia 6-go każdego miesiąca w sekretariacie Przedszkola możecie Państwo odbierać kwit z naliczeniem wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłatę godzinową za pobyt Państwa dziecka w Przedszkolu celem dokonania wpłaty (przelewem na nr konta podanego w umowie lub gotówką w Przedszkolu).Przypominamy, iż ostateczny dzień dokonywania wpłaty za świadczenia przedszkolne upływa 25-go każdego miesiąca. Jeżeli wpłaty wpłyną po terminie, doliczane będą ustawowe odsetki.


                   

Copyright © by www.przedszkole3dzialdowo.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.