Przedszkole nr 3 w Działdowie

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole proponuje zajęcia dodatkowe, prowadzone przez sprawdzonych, wykształconych specjalistów w poszczególnych dziedzinach:

1. Nauka języka angielskiego
2. Nauka tańca z el. rytmiki
3. Religia
4. Kółko plastyczne
5. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z el. gimn. korekcyjnej”

Zajęcia dodatkowe opłacane są z budżetu placówki.
Dotychczasowa oferta zajęć dodatkowych może być zmodyfikowana w zależności od potrzeb Dzieci i oczekiwań Rodziców.

Skip to content