Przedszkole nr 3 w Działdowie

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK 2024/2025

SZANOWNI PAŃSTWO


Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się od dnia 19 lutego 2024r.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez platformę elektroniczną.

W  dniu 19 lutego 2024 r ( poniedziałek ) rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkola i potrwa do 08 marca 2024 roku (piątek ) .

  1. Aby zapisać dziecko do przedszkola należy wejść na stronę: https://nabor.pcss.pl/dzialdowo/przedszkole/
  2. Następnie wybrać moduł „Przedszkole”
  3. Wybrać „Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie”
  4. Wypełnić wniosek w systemie, zapisać go, pobrać, wydrukować i  podpisać ( przez oboje Rodziców)
  5. Następnie przynieść wydrukowany wniosek do przedszkola z zaświadczeniami i dokumentami wskazanymi we wniosku

Zasady wypełnienia wniosku: 

Link do pobrania

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram:  

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Działdowo

L.p.

CZYNNOŚĆ

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 19.02.2024r.

Do 08.03.2024r. do godz. 15,00

Od 13.05.2024r.

Do 27.05.2024r. do godz. 15,00

2

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia  14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe     (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)

Od 18.03.2024r.

Do 22.03.2024r. do godz. 15,00

Od 03.06.2024r.

Do 10.06.2024r. do godz. 15,00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2024r. o godz. 9,00

14.06.2024r. o godz. 9,00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 27.03.2024r. od godz. 9,15

Do 09.04.2024r. do godz. 15,00

Od 19.06.2024r. od godz. 9,15

Do 26.06.2024r. do godz. 15,00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.04.2024r. o godz. 12,00

28.06.2024r. o godz. 12,00

W dniach od 12 lutego ( poniedziałek) do 18 lutego 2024r.  ( niedziela ) Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola wypełniają elektronicznie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 ( rok szkolny, który rozpoczyna się 01 września 2024 roku).

  1. W tym celu trzeba wejść na stronę:  https://nabor.pcss.pl/dzialdowo/przedszkole/
  2. Następnie wybrać zakładkę „deklaracje”
  3. Wypełnić deklarację, zapisać ją, pobrać, wydrukować i podpisać przez obojga Rodziców.
  4. Tak przygotowaną deklarację trzeba przynieść do 19 lutego 2024 r. do godziny 14.00 do sekretariatu przedszkola.

 Załączniki:

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 2024/2025 

Kryteria rekrutacyjne 2024/2025

Skip to content