Przedszkole nr 3 w Działdowie

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK 2023/2024

SZANOWNI PAŃSTWO


Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się od dnia 20 lutego 2023r.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez platformę elektroniczną.

Zasady wypełnienia wniosku: 

Link do pobrania

 Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram: 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Działdowo

L.p.

CZYNNOŚĆ

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 20.02.2023r.

Do 10.03.2023r. do godz. 15,00

Od 15.05.2023r.

Do 31.05.2023r. do godz. 15,00

2

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia  14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe   (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)

Od 15.03.2023r.

Do 22.03.2023r. do godz. 15,00

Od 05.06.2023r.

Do 09.06.2023r. do godz. 15,00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2023r. o godz. 9,00

12.06.2023r. o godz. 9,00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 27.03.2023r. od godz. 9,15

Do 04.04.2023r. do godz. 15,00

Od 12.06.2023r. od godz. 9,15

Do 15.06.2023r. do godz. 15,00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14.04.2023r. o godz. 12,00

20.06.2023r. o godz. 12,00

 

 Załączniki:

 Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Kryteria rekrutacyjne 2023/2024

Szczegółowy terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Skip to content