Przedszkole nr 3 w Działdowie

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK 2022/2023

SZANOWNI PAŃSTWO

Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się w połowie marca 2022 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez platformę elektroniczną.

Zasady wypełnienia wniosku: 

Link do pobrania


Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram: 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Działdowo

Lp.

CZYNNOŚĆ

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14.03.2022 r.

do 08.04.2022 r. do godz. 15.00

od 06.06.2022 r.
do 21.06.2022 r. do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.
150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1082 ze zm.).

od 11.04.2022 r.
do 15.04.2022 r. do godz. 15.00

od 23.06.2022 r.
do 27.06.2022 r. do godz. 15.00

.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

22.04.2022 r. o godz. 9.00

.

30.06.2022 r. o godz. 9.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.

od
22.04.2022 r. od godz. 9.15

do 29.05.2022 r. do godz. 15.00

od 30.06.2022 r. od godz. 9.15
do 05.07.2022 r. do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

09.05.2022 r. o godz. 12.00

08.06.2022 r. o godz. 12.00

 Uzupełnienie do zasad rekrutacji


 

Skip to content