slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14

Sport to zdrowie-każdy przedszkolak to nawet wie

Dziecko, z całą pewnością, uwielbia zabawy ruchowe, nie mając nawet tej świadomości, że Sport oddziaływuje na psychiczną i umysłową stronę osobowości, sprzyja nerwowemu odprężeniu i czynnemu wypoczynkowi. Gdy dorośnie to z całą pewnością będzie o tym wiedziało i postara się, aby w jego życiu znaleźć czas na uprawianie sportu.

Jednak ukształtowanie takiej świadomości, wymaga od nas-ludzi dorosłych, wdrażania dzieciom od najmłodszych lat-nawyku uprawiania sportu. Tak jak każde dziecko wie, że musi znaleźć czas na jedzenie, zabawę czy gry ruchowe, to bodziec do sportu, a w przyszłości ten nawyk nie tylko wpłynie na jego sprawność fizyczną, ale na pewno przyczyni się do życia w zdrowiu.

Jestem młodym pracownikiem, ale w swej pracy z dziećmi dużo czasu poświęcam na gry i zabawy ruchowe, gdyż zauważyłam, że mają one dużą wartość wychowawczą i kształcącą - można powiedzieć „nauka życia przez ruch”.

W toku zabaw i gier ruchowych usprawnia się praca wielu układów i narządów; ruchowego krążenia, oddychania, przemiany materii. Dzieci rozwijają w ten sposób różne umiejętność np: zręczność, wytrzymałość, szybkość, równowagę, rzut, skok. Dzieci bardzo angażują się „ w swój sport”, często przeżywają negatywne emocje i napięcia, ale jest to objaw krótkotrwały i raczej motywujący do dalszej pracy. Takie zaangażowanie i przeżywanie to wdrażanie do uczestnictwa w sporcie, do pracy zespołowej, do rozumienia swoich obowiązków. Wspólne zabawy ruchowe wpływają na rozwój koleżeństwa, solidarności oraz zdyscyplinowania. „Mały sport” wpływa bardzo korzystnie na rozwój umysłowy dzieci oraz na kształtowanie ich woli i charakteru. Uczy spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska w ich wzajemnych powiązaniach. Dzieci wyrabiają umiejętność w określeniu odległość, ciężaru, wytrzymałości, kształtu różnych przedmiotów. W ten sposób nabywają wiedzę o tym, co ich otacza w sposób nie wymuszany lecz poprzez zabawę ruchową, czy zabawę ze śpiewem. Ta ostatnia forma wpływa bardzo korzystnie na poczucie rytmu i koordynacji ruchowej, czyli kształtuję poprawną postawę ciała.

Rytmiczne zabawy ruchowe rozwijają indywidualne inwencje twórcze oraz zdolności obserwacyjne i naśladowcze. Stanowią również doskonałą formę czynnego wypoczynku po intensywnej pracy umysłowej; wyzwalają radość i uśmiech, odprężają psychicznie, każą zapomnieć o smutkach. Należy jednak pamiętać, aby umiejętnie dobierać zabawy i gry , urozmaicać je, stopniować trudności , a wówczas osiągniemy zamierzone cele wychowawcze oraz kształcące. Dzieci zaś zapamiętują ciekawe i wartościowe zajęcia ruchowe i chętnie będą uczestniczyły w różnych zawodach sportowych, jak również dbały o uprawianie sportu na co dzień.

Opracowała: Joanna Zduniak-Pietrzak Nauczyciel Przedszkola nr 3 w Działdowie.

Literatura. Owczarek S. „Gimnastyka Przedszkolaka”, WSiP, Warszawa 2010r. Wieman M. „Zabawy i tańce z Piosenką, DRAGON, Kraków 1990r. Chorostek L. Łabuda H.:”Gry rekreacyjne – sport dla wszystkich”,TKKP, Warszawa, 1982.

Copyright © by www.przedszkole3dzialdowo.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.