slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14

Kadra Przedszkola nr 3 w Działdowie


Dyrektor

mgr Grażyna Ibusz – nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor

mgr Barbara Damięcka – nauczyciel dyplomowany

Nauczycielki

mgr Anna Dłutowska – nauczyciel dyplomowany,
mgr Katarzyna Duńska - nauczyciel kontraktowy
mgr Monika Dymkowska – nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z zakresu „Terapia pedagogiczna” i "Gimnastyka korekcyjna"oraz "Integracja Sensoryczna",
mgr Danuta Feliś – nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z zakresu „Logopedia”,
mgr Alicja Jabłonowska - nauczyciel kontraktowy, studia podyplomowe z zakresu " Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego", "Diagnoza i terapia pedagogiczna"
Paulina Kucińska - nauczyciel stażysta mgr Karina Ozga – nauczyciel dyplomowany, kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika”,
mgr Izabela Romanowska - nauczyciel kontraktowy,
mgr Anna Sadłowska – nauczyciel mianowany, studia podyplomowe z zakresu „Taniec i rytmika”,
mgr Anna Sobiesierska - nauczyciel kontraktowy, studia podyplomowe z zakresu "Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością"
Jolanta Śniegocka – nauczyciel dyplomowany.

Pracownicy administracji i obsługi:

Intendentka: mgr Monika Mądzelewska
Pomoc administracyjno-biurowa: mgr Grzegorz Kępczyński
P. Alicja Efczyńska – woźna,
P. Iwona Kozłowska – woźna,
P. Barbara Witkowska – woźna,
P. Joanna Bielska - woźna,
P. Ewa Mulkityn - woźna,
P.Justyna Pietrzak - woźna,
P. Elżbieta Kowalska – kucharka,
P. Elżbieta Psiuk - pomoc kuchenna,
P. Agnieszka Józefowicz - pomoc kuchenna,
P. Dorota Lewalska - pomoc nauczycielki,
P. Zbigniew Żywiec - konserwator

                   

Copyright © by www.przedszkole3dzialdowo.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.