ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO

w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie

PRZEDSZKOLE NR 3

 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do Przedszkola nr 3 w Działdowie ul. Sportowa 4  przez okres 1 miesiąca od 01.07.2024r. do 26.07.2024r. zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

 

 1. Zapisy na dyżur wakacyjny odbywać się będą w miesiącu maju od 06.05.2024r. do 24.05.2024r.  poprzez złożenie wypełnionego  wniosku u nauczycielki w grupie, do której uczęszcza dziecko.

WNIOSEK DO POBRANIA

 

 1. Wnioski zapisu dzieci na dyżur wakacyjny można pobrać ze strony internetowej przedszkola – https://przedszkole3dzialdowo.pl (zakładka „Kącik Rodzica” – dyżur wakacyjny) lub ze stolika znajdującego się w holu przedszkola (obok gabloty).

 

 1. Decyzją wicedyrektora ds. przedszkola w porozumieniu z dyrektorem ZPO2 mogą zostać utworzone grupy łączone rocznikowo, w zależności od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.

 

  1. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie podana do wiadomości w dniu31.05.2024r. o godz. 1200 poprzez :
  • wywieszenie listy dzieci przyjętych na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.

 

 1. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego Rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji drogą mailową na adres dz_woprzedszkole3@wp.pl  lub w formie pisemnej w sekretariacie przedszkola.

 

 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji wicedyrektora ds. przedszkola. O decyzji wicedyrektora Rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową za pomocą programu iPrzedszkole lub telefonicznie lub pisemnie.

 

 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia należy dokonać w terminie najpóźniej do 15 sierpnia 2024r. na numer konta:

 

PKO Bank Polski 49 1020 3541 0000 5702 0349 9977

 

 1. Wysokość opłaty za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana wg obowiązującej stawki w przedszkolu.

 

 1. Zwroty z tytułu nieobecności dziecka kończącego edukację w placówce będą dokonywane do końca miesiąca w którym przedszkole będzie pełniło dyżur. Dla pozostałych dzieci środki te będą nadpłatą na kolejne miesiące pobytu w następnym roku szkolnym.