slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH
NA ROK 2018/2019

INFORMACJA DLA RODZICÓW O ZASADACH REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UWAGA!

Poniższy tekst należy wpisać na oświadczeniu nr 1, 2, 3 ,4, 5 (o ile będzie dołączony do wniosku). Nie w każdym przypadku wniosek musi zawierać wszystkie w/w oświadczenia.

Jeżeli oświadczenia nie będą zawierały poniższego tekstu nie będą brane pod uwagę w czasie posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego

Copyright © by www.przedszkole3dzialdowo.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.