slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14

Kadra Przedszkola Miejskiego nr 3


Dyrektor

mgr Grażyna Ibusz – nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor

mgr Barbara Damięcka – nauczyciel dyplomowany

Nauczycielki

mgr Beata Broniszewska – nauczyciel kontraktowy,
Hanna Budzichowska – nauczyciel mianowany,
mgr Anna Dłutowska – nauczyciel dyplomowany,
mgr Monika Dymkowska – nauczyciel mianowany, studia podyplomowe z zakresu „Terapia pedagogiczna” i "Gimnastyka korekcyjna"
mgr Danuta Feliś – nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z zakresu „Logopedia”,
mgr Elżbieta Leczkowska – nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z zakresu „Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna”,
mgr Bożena Modrzejewska – nauczyciel mianowany
mgr Karina Ozga – nauczyciel dyplomowany, kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika”,
mgr Anna Sadłowska – nauczyciel kontraktowy, studia podyplomowe z zakresu „Taniec i rytmika”,
Jolanta Śniegocka – nauczyciel dyplomowany.

Pracownicy administracji i obsługi:

Intendentka: mgr Monika Mądzelewska
Pomoc administracyjno-biurowa: mgr Grzegorz Kępczyński
P. Janina Zielińska – pomoc nauczycielki,
P. Alicja Efczyńska – woźna,
P. Irena Kopeć – woźna,
P. Iwona Kozłowska – woźna,
P. Barbara Witkowska – woźna,
P. Wiesława Wodzyńska – kucharka,
P. Elżbieta Kowalska – pomoc kuchenna
P. Elżbieta Psiuk - pomoc kuchenna.

                   

Copyright © by www.przedszkole3dzialdowo.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.